Hoş Geldiniz, 31 Mart 2020

Başkan

Erdoğan EREN

Hınıs Belediye Başkanı

Erdoğan Eren
Erdoğan Eren

Erzurum Hınıs İlçesinde 1978 yılında doğdu. .İlk ve orta öğrenimlerini ilçedeki çeşitli okullarda okudu.

Orta öğrenim sonrası Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde Kamu Yönetimi bölümünü okudu. Kamu yönetimi bölümünü yüksek onur belgesiyle bitirdi.

Üniversite lisansı sonrası Ahmet Yesevi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını yaptı. Yüksek lisansını da onur belgesiyle bitirdi.

Halen Erzurum İli Hınıs İlçesinde ikamet etmektedir. Hınıs İlçesi Belediye Başkanı görevini yürütmektedir.